A-GEO
3D lāzerskenēšana / LiDAR

LiDAR ir tālizpētes tehnoloģija, kas mēra attālumu no skenera, līdz mērķim ar lāzera stara impulsu un analizē atstaroto gaismu. Izmantojot LiDAR var dabūt būtisku informāciju par virsmas augstumiem, ēkas izvietojumu, teritorijas aprakstošo daļu un meža vidējo koku augstumu, kā arī atsevišķu elementu informāciju, kas atrodas virszemē.

Tālizpētē ietilpst tādas datu iegūšanas metodes, kur nav nepieciešama tieša cilvēka līdzdalība. To nodrošina kosmiskie pavadoņi, bezpilota gaisa kuģi un pilotēti gaisa lidaparāti, kas aprīkoti ar dažādiem sensoriem – lāzerskeneri, radioviļņu raidītāju-uztvērēju, kā arī dažāda veida kamerām.

Lāzerskeneris ir aktīvais sensors. Aktīvās sistēmas ir tādas, kur kāds enerģijas avots mākslīgi apstaro virsmu, bet pasīvās sistēmas ir tās, kuras izmanto tikai dabā esošu elektromagnētisko starojumu (vairāk informācija sadaļā Aerofotogrāfēšana).

Lāzerskenēšana (LiDAR - Light Detection and Ranging) ir viena no tālizpētes metodēm, kura darbojas līdzīgi kā radars. Lāzerskeneris sastāv no raidītāja, kas izstaro gaismas impulsus un uztvērēja, kas analizē atspoguļojumu. Attālums līdz objektam tiek iegūts, reizinot laiku, kad gaismas impulss tiek izstarots un atgriežas atpakaļ sensorā, ar gaismas ātrumu un dalīts ar divi. Pateicoties GNSS, ir iespējams noteikt koordinātas sensoram. Tās zinot tiek aprēķinātas noskenēto punktu xyz koordinātas. Lāzerskenēšanas priekšrocība ir tā, ka to var veikt jebkurā diennakts laikā. Nav nepieciešama saules gaisma.

Lāzerskenēšanas kārtība A-GEO

A-GEO lāzerskenēšanu veic bezpilota gaisa kuģis, kas aprīkots ar lāzerskeneri YellowScan Surveyor. Lidojuma maršruts tiek plānots tā, lai punktu pārklājums būtu 20-25%. A-GEO lāzerskenēšanu veic persona, kurai ir bezpilota gaisa kuģa vadīšanas apliecība.

A-GEO piedāvā arī sauszemes lāzerskenēšanu (Terrestrial laser scanning) - skeneris darbības laikā nemaina savu atrašanās vietu. Tas ir piestiprināts pie statīva. Pēc skenēšanas skeneris tiek pārvietots uz citu vietu, lai atkal veiktu skenēšanu. Šādi skeneri pārvieto līdz tiek noskenēts visa nepieciešamā uzmērīšanas teritorija. Šo lāzerskenēšanas metodi biežāk izmanto mazu vai vertikālu objektu uzmērīšanā. Sauszemes lāzerskenēšana nodrošina ātru, precīzu zemes reljefa izmaiņu un erozijas konstatēšanu, tehnisko struktūru izmēru kartēšanu, būvju deformācijas noteikšanu.

Iegūtais punktu mākonis tiek apstrādāts programmā TerraSolid. Punktu mākonis, kas apstrādes gaitā tiek izveidots par 3D modeli un piesaistīts koordinātu sistēmai. Punktu mākoni var izmantot dažādiem mērķiem:


• Kā projektēšanas izejas datni;

• Sagatavot 2D griezumus un rasējumus;

• Izstrādāt dažādus 3D modeļus;

• Veikt tilpuma aprēķinu salīdzinot 3D modeļus;

• Konstatēt notikušās izmaiņas, skenējot vienu teritoriju vairākas reizes;

• Salīdzināt iegūto punktu mākoni ar projektu, konstatēt novirzes no projekta u.c.;

Lāzerskenēšanu var pielietot dažādās nozarēs - lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, arheoloģijā, būvniecībā, mērniecībā un citās.

image
image
image
image