A-GEO
Inženierģeodēziskie darbi

Būvju konstrukcijas deformāciju noteikšana un monitorings. Būvasu nospraušana un būvasu nospraušanas akta sagatavošana ir nepieciešama, lai projektēto būvi uzbūvētu precīzi un atbilstoši izstrādātājām būvprojektam. Pirms būvdarbu uzsākšanas sertificēts mērnieks veic būvasu nospraušanu apvidū.

Izpildes laiks: 20 dienas