A-GEO
Izpildmērījumi

Jaunizbūvēto vai atjaunoto ēku, meliorācijas grāvja, ceļa, apakšzemes komunikāciju un citu virszemes situācijas elementu izpildmērījuma plāna izgatavošana. Izpilddokumentācija ir grafiskais materiāls, kas atspoguļo projektēšanas rezultātā faktisko izpildi un būvobjekta elementus rekonstrukcijas procesā.

Izpildmērījuma plāns ir tehniskais dokuments, kas ir nepieciešams, lai nodotu celtni ekspluatācijā (arī ceļus, grāvjus vai dzelzceļus).
Izpildes laiks: 20 dienas