A-GEO
Topogrāfiskā uzmērīšana

Zemes gabala topogrāfiskā uzmērīšana nav tikai precīzs teritorijas attēlojums. Šajā plānā tiek attēlots reljefa raksturojums vissmalkākajās detaļās. Topogrāfiskās uzmērīšanas rezultāts ir teritorijas topogrāfiskais plāns, kas ietver situācijas elementus, pazemes inženierkomunikācijas, un citu objektu kartogrāfisko attēlu ar to metriskajiem un tehniskajiem parametriem. Topogrāfiskais plāns tiek izgatavots uz papīra un/vai elektroniskā formātā. (*.DWG vai/un *.DGN)

Topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas iegūšana, sagatavošana un apstrāde. Topogrāfiskā informācija ir dabā esošās situācijas (reljefs, būves, veģetācija u.c.) un inženierkomunikāciju atspoguļojums plānā. Topogrāfisko informāciju attēlo topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā. Topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfiskās informācijas attēlošanu, noformēšanu nosaka ministru kabineta noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (https://likumi.lv/doc.php?id=246998).

Topogrāfisko uzmērīšanu veic sertifcēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai. Uzmērīšanā tiek izmantoti instrumenti un iekārtas, kas nodrošina MK noteikumos Nr.281 noteikto precizitāti.

Topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā tiek sagatavots topogrāfiskais plāns. Topogrāfisko informāciju par inženierkomunikācijām ir nepieciešams saskaņot ar šo komunikāciju uzturētājiem (Tet, Sadales tīkls, ZMNI, Gaso u.c.). Inženierkomunikāciju saskaņošana ilgst līdz 20 dienām. Tas ir atkarīgs no inženierkomunikāciju uzturētāju noteiktās saskaņošanas kārtības. Pēc inženierkomunikāciju saskaņošanas topogrāfiskais plāns tiek saskaņots un reģistrēts vietējās pašvaldības datu bāzē. Datu bāzi uztur pašvaldība vai arī datu bāzes uzturētājs (MDC, TopoDati, Topoprojekts, GeoTelpa u.c.), kam ir noslēgts līgums ar pašvaldību. Skaņošana ilgst līdz 5 dienām. Pēc skaņojuma saņemšanas un reģistrēšanas datu bāzē, topogrāfiskais plāns ir gatavs nodošanai pasūtītājam.

Topogrāfiskais plāns ir pamats uz kā tiek plānots un projektēts, ņemot virszemes situāciju (reljefu, objektu savstarpējo novietojumu, attālumus u.c.) un inženierkomunikāciju novietojumu. Tas ir nepieciešams ēku, būvju, ceļu un inženierkomunikācīju būvniecībai vai atjaunošanai.

Topogrāfiskais plāns
Topogrāfiskās uzmērīšanas kārtība A-GEO

A-GEO topogrāfisko uzmērīšanu veic izmantojot GNSS un bezpilota gaisa kuģus, kas aprīkoti ar sensoriem – fotokameru un lāzerskeneri (informāciju par sensoriem skatīt pakalpojumu sadaļā – Aerofotogrāfēšana un 3D Lāzerskenēšana / LiDAR). Šāda uzmērīšanas metode ir ātra un precīza. Ievērojami tiek samazināts laiks lauku darbiem.

Iegūtie dati tiek apstrādāti dažādās programmās – Pix4D, MicroStation, TerraSolid, ZWCAD u.c.. Izmantojot visus informācijas avotus – ortofoto, LiDAR punktu mākoni, GNSS mērījumus – tiek sagatavots topogrāfiskais plāns.

Datu iegūšanu veic sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai, kurai papildus ir bezpilota gaisa kuģa vadīšanas apliecība, kā arī tiek iesasitīti mērnieka palīgi. Kamerālos darbus jeb rasēšanu veic topogrāfijas rasētāji.