Pārdošanas noteikumi un nosacījumi

  1. Piekrišana noteikumiem

Veicot pasūtījumu A-GEO, jūs piekrītat tālāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

  1. Produkti un pakalpojumi

2.1 Produktu apraksti: A-GEO nodrošina mērniecības iekārtu, apmācību un konsultāciju pakalpojumus, kas pielāgoti mērniecības profesionāļu vajadzībām.

2.2. Jaunākās tehnoloģijas: A-GEO piedāvā daudzveidīgu jaunāko mērniecības iekārtu un tehnoloģiju klāstu, nodrošinot precīzu un efektīvu datu vākšanu.

2.3. Mācību programmas: A-GEO veic apmācību programmas, kas aptver uzmērīšanas metodes, programmatūras darbību un datu apstrādi, lai uzlabotu prasmes un optimizētu uzmērīšanas procesus.

  1. Pasūtījumi un apmaksa

3.1. Pasūtījumu pieņemšana: Tikai A-GEO var akceptēt pasūtījumus.

3.2 Cenu noteikšana: Produktu un pakalpojumu cenas ir norādītas A-GEO tīmekļa vietnē vai sazinoties ar A-GEO pārstāvi.

3.3 Apmaksas nosacījumi: Apmaksas nosacījumi ir norādīti A-GEO izsniegtajā rēķinā.

  1. Piegāde

4.1. Piegāde: A-GEO cenšas piegādās preces noteiktajā termiņā.

4.2 Piegādes izmaksas: piegādes izmaksas sedz klients, ja vien A-GEO nav rakstiski norādījis citādi

  1. Apmācību programmas

5.1. Dalībnieka līgums: klienti, kas piedalās A-GEO apmācību programmās, piekrīt ievērot izklāstītos noteikumus un prasības.

5.2 Programmas izmaiņas: A-GEO patur tiesības mainīt vai atcelt apmācību programmas, nekavējoties par to informējot iesaistītos klientus.

  1. Garantija un atgriešana

6.1. Garantija: A-GEO nodrošina garantijas, kas norādītas produkta dokumentācijā.

6.2. Atgriešana: uz atgriešanu attiecas A-GEO atgriešanas politika, kas pieejama A-GEO tīmekļa vietnē.

  1. Atbildības ierobežojums

7.1. Netiešie zaudējumi: A-GEO nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas, pārdodot vai izmantojot tā produktus vai pakalpojumus.

8.Citi noteikumi

8.1.Likumdošana: visus strīdus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), puses centīsies atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiks panākta 2 (divu) nedēļu laikā, tad strīds pēc prasītāja izvēles tiks nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. vai Eiropas Komercdarījumu šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā

  1. Noteikumu izmaiņas

9.1. Izmaiņas: A-GEO patur tiesības mainīt šos noteikumus un nosacījumus. Atjauninātie noteikumi tiks publicēti A-GEO tīmekļa vietnē.

Uzziņām sazinieties ar A-GEO info@a-geo.lv

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping