A-GEO

PAR A-GEO

A-GEO ir mērniecības uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām visā Latvijas teritorijā, kā arī veic pasūtījumus ārpus Latvijas Republikas robežas.

Uzņēmums "A-GEO" ir dibināts 2011. gadā. Tā veiksmīgas attīstības pamatā ir komanda, kas sastāv no augsti kvalificētiem speciālistiem ar daudzu gadu pieredzi savā jomā un ieguldījumiem jaunākajās tehnoloģijās.

Uzņēmums veic plašu pakalpojumu klāstu zemes ierīcības, ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas darbos. Attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un veicot investīcijas tajās, uzņēmums piedāvā arī lāzerskenēšanu, jeb LiDAR punktu mākoni. Tas paver iespējas iegūt datus no mazāk pieejamām teritorijām, izveidojot precīzus apvidus modeļus. Šāda informācija noder tādās jomās kā mērniecība, mežu inventarizācija, plūdu analīze, krasta erozijas noteikšana, dzelzceļu, autoceļu un elektroapgādes līniju apsekošana, karjeru apsekošana.

A-GEO kopš 2019. gada ir Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes sastāvā. (http://lkga.lv/)

A-GEO tirdzniecības pakalpojumi:

• Mērniecības iekārtas un aprīkojums;
• Tālizpētes sensori un bezpilota gaisa kuģi;
• Datu apstrādes programmatūra;
• Datori un biroja tehnika;

2011 300+ 1000+ 20
Dibināšanas
gads
Pasūtījumu
gadā
Nolidotu km
gadā
Gadu mērniecības
pieredzes

KLIENTI UN PARTNERI